top of page
RRtrans Robert Piskorowski - international transport and forwarding
  • Zdjęcie autoraRRtrans

Samochód ciężarowy czy TIR?

Zaktualizowano: 7 lip 2023

Potocznie przyjęło się nazywać pojazdy ciężarowe mianem TIR? Skąd wzięła się to określenie i czy jest poprawne? Aby odpowiedzieć na te pytania musimy najpierw wyjaśnić czym jest pojazd ciężarowy oraz co oznacza skrót TIR.


Transport ciężarowy i pojazdy ciężarowe


Samochód ciężarowy, nazywany też "ciężarówką" to pojazd samochodowy przeznaczony do transportowania ciężkich ładunków.


W Unii Europejskiej od 2007 pojazdy ciężarowe oznacza się literą "N". Homologacja europejska oznacza, że świadectwo wydane w jednym państwie członkowskim jest ważne w całej wspólnocie. W Polsce homologacja jest wydawana przez Dyrektora Transportu Dozoru Technicznego (TDT).


Ze względu na ładowność pojazdy w kategorii "N" dzielimy na:


  • Kategoria N1: Pojazdy kategorii N o masie maksymalnej nieprzekraczającej 3,5 tony.

  • Kategoria N2: Pojazdy kategorii N o masie maksymalnej przekraczającej 3,5 tony, ale nieprzekraczającej 12 ton.

  • Kategoria N3: Pojazdy kategorii N o masie maksymalnej przekraczającej 12 ton.
Co to jest TIR?


TIR to skrót od francuskiego "Transport International Routier" czyli Międzynarodowy Transport Drogowy. Jest to międzynarodowa konwencja celna z 14 listopada 1975 dotycząca przewozu towarów pojazdami ciężarowymi w transporcie międzynarodowym, pozwalająca na uproszczenie procedur na przejściach granicznych i w urzędach celnych podczas transportu drogowego.


Konwencja TIR jest realizowana w 58 krajach w Europie, Afryce północnej, Kanadzie, USA oraz w Azji.


Dzięki umowie TIR podczas przekraczania granicy w urzędach celnych (stron konwencji) nie pobiera się żadnych dodatkowych zabezpieczeń czy gwarancji, należności celno-podatkowych.Kiedy stosowana jest konwencja TIR?


Zgodnie z przepisami konwencji TIR, procedurę można stosować wyłącznie w stosunku do międzynarodowego transportu drogowego. Konwencja TIR nie jest jednak stosowana podczas transportu wewnątrz Unii Europejskiej. Jest jednak konieczna kiedy następuje przekroczenie granicy celnej. Na przykład podczas transportu pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią, lub gdy trasa transportu wiedzie przez kraj nie należacy do wspólnoty.
Dlaczego pojazdy ciężarowe nazywane są TIRami?


W ramach konwencji TIR wymagane jest, aby samochód ciężarowy, jak i zespół pojazdów przewożący towar pod osłoną karnetu TIR był opatrzony z przodu i z tyłu niebieską tabliczką z białym literowym skrótem TIR. Oznakowanie to sprawiło, że pojazdy ciężarowe zaczęto nazywać potocznie tirami.

RRtrans twój partner w międzynarodowym transporcie ciężarowym

Nasze pojazdy wyposażone są w nowoczesne naczepy MEGA z plandeką, kurtyną i rozsuwanym dachem. Każdy pojazd jest również wyposażony w muldę do przewozu stali.


Nasze usługi transportu ciężarowego

Transport krajowy Transport międzynarodowy Transport ekspresowy Transport całopojazdowy Transport dedykowany Transport maszyn rolniczych Transport maszyn budowlanych Spedycja międzynarodowaComments


bottom of page