top of page
RRtrans Robert Piskorowski - international transport and forwarding
  • Zdjęcie autoraRRtrans

Jak firmy transportowe dbają o ochronę środowiska?


Obniżenie śladu węglowego


Firmy zajmujące się transportem ciężarowym w coraz większym stopniu skupiają się na minimalizowaniu swojego wpływu na środowisko. Branża transportowa ma znaczący wpływ na środowisko, ponieważ ciężarówki zużywają znaczną ilość paliwa i wytwarzają szkodliwe emisje. Dlatego firmy te podejmują kroki mające na celu zmniejszenie swojego śladu węglowego.


W RRtrans jesteśmy świadomi tego problemu i kierując się naszą misją ochrony środowiska naturalnego, podejmujemy działania mające na celu minimalizację naszego wpływu na atmosferę i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.


Działania mające na celu ochronę środowiska


1. Rozwiązania technologiczne


Jednym ze znaczących sposobów, w jaki nasza firma transportu ciężarowego rozwiązuje problemy środowiskowe, jest wdrażanie nowych technologii.


Inwestujemy w nowoczesne, ekologiczne pojazdy, charakteryzujące się niższą emisją szkodliwych substancji. Zastępujemy starsze modele bardziej ekologicznymi, które są zgodne z najnowszymi normami dotyczącymi emisji spalin. Używamy pojazdów posiadających oszczędne silniki i konstrukcję aerodynamiczną.


2. Utrzymanie pojazdów


Regularnie przeprowadzamy przeglądy techniczne floty pojazdów i dbamy o ich prawidłowe funkcjonowanie. Regularne czyszczenie filtrów i optymalne ustawienia silników pomagają zredukować emisję dwutlenku węgla.
Obniżenie śladu węglowego


3. Monitorowanie zużycia paliwa.


Analizujemy i monitorujemy zużycie paliwa w naszych pojazdach. Poprzez kontrolę tego wskaźnika i identyfikowanie obszarów, w których można oszczędzić, staramy się minimalizować nasz wpływ na środowisko.


Staramy się utrzymywać pojazdy w pełni obciążone, aby zminimalizować liczbę przejazdów potrzebnych do przewiezienia towaru. Dzięki temu zmniejszamy emisję gazów cieplarnianych, które wytwarzamy podczas transportu.


4. Optymalizacja tras


Planujemy nasze trasy tak, aby zminimalizować dystans pokonywany przez nasze pojazdy. Optymalne zaplanowanie trasy pozwala na zmniejszenie zużycia paliwa i związanej z nim emisji CO2 oraz innych gazów cieplarnianych.5. Edukacja pracowników


Prowadzimy programy szkoleniowe dla naszych pracowników, aby edukować ich na temat znaczenia ochrony środowiska i sposobów redukcji śladu węglowego. Zachęcamy naszych kierowców do stosowania technik jazdy ekologicznej, w celu minimalizacji emisji CO2.Nasza obietnicaRRtrans zobowiązuje się do kontynuowania wysiłków mających na celu redukcję śladu węglowego w transporcie ciężarowym. Nasze działania są częścią naszej społecznej odpowiedzialności biznesu i przyczyniają się do tworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości dla naszej planety.

10 wyświetleń

Commentaires


bottom of page